تأثیر خودکشی والدین برخودکشی کودکان

سلامت معنوی

تأثیر خودکشی والدین برخودکشی کودکان

مرگ والدین در‌اثر خودکشی و در نتیجه بروز مشکلات روحی و روانی، زمینه‌ساز افزایش خطر خودکشی در کودکان داغ‌دیده خواهد شد‌. در جوامع غربی، ۳‌تا۴درصد از کودکان، مرگ والدین را تجربه‌می‌کنند که به‌عنوان یکی‌از پر‌تنش‌ترین رویدادهای تأثیرگذار زندگی در دوران‌کودکی شناخته شده‌است. با این که غالب کودکان و نوجوانان با این فقدان کنار می‌آیند ولی عده دیگری دچار‌ مشکلات‌ اجتماعی و روانی غیرقابل ‌پیشگیری می‌شوند.

به‌منظور درک بهتر موضوع و با‌ نظر به بهبود پیشگیری‌از اقدام به خودکشی، محققان داده‌های مرتبط با کودکان از سه‌کشور اسکاندیناوی در‌مدت ۴۰‌سال را زیر‌نظر‌گرفتند و فرض‌کردند که مرگ تصادفی و‌خودکشی یکی‌از والدین به علت‌داشتن این ژن‌های مشترک با فرزندانشان‌، خطر اقدام به خودکشی را در فرزندان آنان افزایش‌می‌دهد.

محققان دراین ارزیابی، چگونگی تغییر منحنی‌های خطر ناشی‌از علت مرگ والدین، سن کودک در زمان مرگ والدین، جنسیت، مدت زمان از‌دست‌دادن والدین، ترتیب تولد (کودک چندم خانواده‌بودن)، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سابقه‌ روانی والدین را بررسی‌کردند.

آنها از داده‌های کشورهای دانمارک، سوئد و فنلاند (در فاصله سال‌های‌۱۹۶۸تا ۲۰۰۸ ) استفاده نموده و مشخص‌کردند که ۲/۶درصداز کودکان‌، والدینشان قبل‌از ۱۸‌سالگی آنها فوت‌کرده و با افرادی‌که والدینشان در قید‌حیات بودند‌، مقایسه‌شدند. از محدودیت‌های این بررسی می‌توان به نبود اطلاعات در‌مورد عوامل خطر‌آفرینی  از‌جمله عوامل ژنتیکی، عضویت در شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌‌زندگی خانواده اشاره‌کرد‌.

نتایج‌:

 ۰/۱۴‌درصد‌از گروه داغدیده  درمقایسه با ۰/۰۷‌درصد از افرادی که والدینشان را در دوران کودکی از‌دست‌نداده بودند، در‌حین ارزیابی در‌نتیجه خودکشی فوت‌کردند. این خطر مطلق خودکشی ۴ در ۱۰۰۰ تَن برای پسران و ۲ از ۱۰۰۰ تَن برای دختران بود که مرگ والدینشان را در دوران کودکی تجربه‌کرده بودند. مرگ والدین در دوران‌کودکی با افزایش خطر خودکشی در فرزندان ارتباط داشته است و این خطر به‌مدت حداقل ۲۵سال پس‌از مرگ والدین ادامه دارد.

• در‌سال‌۲۰۱۳، خودکشی دهمین علت مرگ در آمریکا بود.

• ۴۱۱۴۹ خودکشی در‌سال ۲۰۱۳، برابر با ۱۱۳مورد در روز و یا یک‌مورد در‌هر‌ ۱۳‌دقیقه وجود داشت.

• ۳۳/۴درصد از افرادی‌که اقدام به خودکشی کردند الکل، ۲۳/۸درصد داروهای ضد‌افسردگی و ۲۰‌درصد مواد‌مخدر مصرف می‌کرده‌اند.

در‌این بررسی بیشترین تأثیرپذیری روی ۳گروه‌ زیر بود:

• پسرانی‌که مادرشان با خودکشی فوت‌کرده بودند.

• کودکان اول خانواده

• کودکانی که والدینشان قبل‌از سن ۶‌سالگی از‌دنیا رفته‌بودند.

در بررسی‌های دیگری که درهمین‌زمینه انجام‌گرفت نیز نتیجه‌ حاصل‌شده همان بود‌، یعنی‌: اگر والدین در‌نتیجه‌ خودکشی از دنیا بروند، خطر خودکشی توسط فرزندان آنان ۳برابر بیشتر ‌می‌شود.

عواقب مرگ والدین در دوران کودکی بسیار گسترده است و خطر خودکشی در دراز‌مدت ممکن‌است تحت‌تأثیر شرایط سال‌های اولیه‌ زندگی قرار‌داشته باشد و عواملی از‌قبیل تعاملات بسیار پیچیده در‌میان اعضای خانواده،‌ می‌تواند تلاش‌های پیشگیرانه را دشوار‌ نماید. این بررسی به کاهش اولیه‌ پریشانی در راستای کم‌کردن خطر رفتار خودکشی در‌میان کودکانی‌که یکی ‌از والدین خود را در دوران کودکی‌ازدست‌داده‌اند، اشاره ‌می‌کند. 

دکتر فریدون ضرغام - روانپزشک

 

 

برچسب : سلامت معنوی, تاریخ انتشار: 16 مرداد 1396

آخرین مطالب

سلامت معنوی
مشاهده همه
سهم والدین در دوست‌یابی بچه‌ها 19 مرداد 1396

سهم والدین در دوست‌یابی بچه‌ها

1. مشاهده‌گر خوبی باشید: پیش‌ازاین که بخواهید کاری کنید، مدتی،‌ مثلا یک هفته، ...

بلوغ زودرس 17 مرداد 1396

بلوغ زودرس

یک دکترای روان‌شناسی کودک و نوجوان گفت: رعایت پوشش مناسب در ...

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟ 17 مرداد 1396

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟

سر و کله اپیدمی تک فرزندی در خانواده های ما از ...

 ریشه یابی اضطراب دوران مدرسه 17 مرداد 1396

ریشه یابی اضطراب دوران مدرسه

اضطراب کودکان در دوران مدرسه از عوامل بسیاری نشأت می‌گیرد که ...

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه