آنالیز آماری

شرکت توسعه آموزش و پژوهش سلامت شمس شرق با استفاده از کادری مجرب آماده ارائه خدمات مربوط به تجزیه و تحلیل آماری پژوهش های مربوط به حوزه علوم انسانی (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) می باشد. این شرکت خدمات آنالیز آماری خود را با استفاده از نرم افزارهای ذیل به مخاطبین خود ارائه می نماید:

  1. Spss
  2. Amos
  3. Lisrel
  4. MaxQDA
  5. و ...

 

برچسب:

جستجو در سایت

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه