بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با برنامه ششم توسعه منطبق شده است

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با برنامه ششم توسعه منطبق شده است
دکتر عطاءاله پورعباسی دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در جلسه شورای مدیران حوزه آموزش که با هدف بررسی نسخه بازنگری شده بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تشکیل شد با مروری بر روند تدوین برنامه های تحول نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: تدوین برنامه ها از ابتدای سال 94 آغاز شد و از ابتدای کار تدوین آن براساس یک مدل مفهومی و بر مبنای اسناد بالادستی نظام سلامت صورت گرفت. دکتر پورعباسی تدوین برنامه جامع آموزش عالی سلامت را اولین گام در تدوین برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ذکر کرد و گفت: این برنامه 12 سیاست کلی دارد و بسته های تحول و نوآوری در گام بعدی به عنوان ابزار عملیای سازی این برنامه تدوین شد.

دکتر پورعباسی اظهار داشت: مدل طراحی بسته های تحول مدل IPOC بود که در واقع برای طراحی نقشه های راه سازمان ها از آن استفاده می شود و شامل ورودی، فرایند، خروجی و زمینه است.

وی افزود: بر این اساس 5 گروه بسته های ورودی محور، فرایند محور، خروجی محور، بسته های زمینه ای و بسته های ارزیابی محور تدوین شد و هر یک از این بسته ها کارکرد خاص خود را در ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور دارد.

دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با تاکید بر اینکه بسته های تحول و نوآوری بر مبنای اسناد بالادستی حوزه آموزش علوم پزشکی طراحی شده گفت: این بسته ها در دولت یازدهم اجرایی شد و بعد از بیش از 2 سال که از اجرای بسته ها می گذرد بازنگری در برنامه ها لازم است.

وی با بیان اینکه اولین گام برای بازنگری بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی پایش محیطی است گفت:‌ به همین منظور 3 تا ابزار مطالعه طراحی شد.

دکتر پورعباسی گفت: سامانه آتنا به عنوان یک ابزار مطالعاتی بر روی بسته ها از آغاز اجرای این بسته ها به عنوان ابزاری برای رصد و پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی طراحی شد. اولین گزارش های آتنا گزارش های فرایند محوربود برای اینکه در ابتدای کار لازم بود فرایندهای استقرار بسته ها مثل تشکیل دبیرخانه، برگزاری جلسات و .. پیگیری شود.

وی اضافه کرد: در مرحله بعدی و باتوجه به پیشرفت اجرای بسته ها ارزیابی خروجی محور بسته ها آغاز شد. در این مرحله برای هر بسته شاخص هایی تعریف شد این شاخص ها بر روی سایت بارگذاری و از دانشگاهها خواسته شد تا اقدامات انجام شده در قالب این شاخص ها در این سامانه اعلام نمایند.

دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت روند ارزیابی خروجی محور بسته های تحول و نوآوری در سامانه آتنا را خوب ارزیابی کرد و اشاره کرد:‌باتوجه به اینکه شاخص ها تازه بارگذاری شده بود ابهامات درخصوص این شاخص ها وجود داشت ولی حدود 30 دانشگاه اطلاعات خود را در سامانه وارد کرده اند که اطلاعات ارزشمندی در سطح ملی است و به زودی منتشر خواهد شد.

دکتر پورعباسی گفت: برای اجرای مطالعه دوم برای ارزیابی محیطی پرسشنامه ای طراحی شد. این پرسشنامه برای هر بسته 13 سوال باز داشت که از دانشگاهها خواسته شد نظرات خود را از روند تحقق بسته ها در قالب این پرسشنامه اعلام کنند. مشارکت دانشگاهها در این کار خیلی خوب بود و آنالیز محتوایی بر روی اطلاعات واصله صورت گرفت که نتایج ارزشمندی نیز حاصل و نظر صاحبنظران دانشگاهی در مورد بسته ها از این طریق جمع بندی گردید.

وی با بیان اینکه مطالعه سوم به روش پانل نخبگان برگزار شد گفت: از صاحبنظرانی که درگیر اجرای بسته های تحول و نوآوری در سطح ستاد و حتی بعضا دانشگاههای علوم پزشکی بودند در مورد میزام پیشرفت بسته ها نظرسنجی شد و مشخص شد که وضعیت کلی در اجرای هر بسته به چه صورت است.

دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت افزود: در کنار اینها اسناد بالادستی بررسی شد. هدف از این کار انطباق بسته ها با اسناد بالادستی است. البته یک بار این کار در ابتدای تدوین بسته انجام شده بود و تنها برنامه ششم توسعه به این اسناد اضافه شده بود.

دکتر پورعباسی گفت: در بررسی بندهای مرتبط برنامه ششم در حوزه آموزش علوم پزشکی استخراج شده بود و در بازنگری انطباق بسته ها با این بندها مورد تاکید قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه بسته ها تغییرات زیربنایی نکرده و مسیر حرکت همانند قبل طی می شود گفت: اگر مرحله ای در بسته ها کاملا اجرایی شده تغییراتی در آن ایجاد شده و جاهایی که براساس اسناد بالادستی لازم بوده اندکی تغییر کرده است.

دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق تر اجرای بسته ها گفت:‌در بازبینی بسته ها شاخص های کمی روشنی به هر بسته اضافه شده و سطح پاسخگویی هر شاخص مشخص شده است. بر این اساس مشخص است کدام شاخص بر عهده وزارت بهداشت، منطقه و یا دانشگاههای علوم پزشکی است.

دکتر پورعباسی گفت: ویرایش اول بسته های بازنگری شده آماده شده است. در این گام نظرات مدیران و صاحبنظران حاضر در جمع اخذ میشود و در گام بعدی نظرات معاونین آموزشی دانشگاهها گرفته خواهد شد. تا آخر آبان بسته ها به دانشگاهها ابلاغ و براساس این بسته ها ماموریت های واسپاری شده به دانشگاها و مناطق آنایشی نیز بازنگری خواهد شد.
http://dme.behdasht.gov.ir/index.aspx?

برچسب خبر: تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی, تاریخ انتشار: 13 آبان 1396

آخرین خبرها

شتاپ
مشاهده همه
در معاینات چشم پزشکی چه اختلالاتی بررسی می شود ؟ 30 بهمن 1396

در معاینات چشم پزشکی چه اختلالاتی بررسی می شود ؟

معاینات چشم پزشکی در هر فردی از نظر احتمال نیاز به...

تفاوت بین عفونت های ویروسی و باکتریایی چیست؟ 30 بهمن 1396

تفاوت بین عفونت های ویروسی و باکتریایی چیست؟

تفاوت بین عفونت های ویروسی و باکتریایی چیست؟ هر دو می تواند...

 بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با برنامه ششم توسعه منطبق شده است 13 آبان 1396

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با

دکتر عطاءاله پورعباسی دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی...

اولین المپیاد علمی دانشجویان گروههای پرستاری 13 آبان 1396

اولین المپیاد علمی دانشجویان گروههای پرستاری

اولین المپیاد علمی دانشجویان گروههای پرستاری کشور ۲۵ آبان ماه...

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه