دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنيان

دانش بنیان در صنعتی شریف

دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنيان

 

در سال ٢٠٠٩ پروفسور ادوارد رابرت استاد دانشگاه ام اي تي و مدير و موسس مركز كارآفريني اين دانشگاه به همراه دانشجوي دكترايش چارلز ايزلي (كه هم اكنون استاد دانشگاه استنفورد است) تحقيقي را با عنوان: Entrepreneurial Impact:The Role of MIT انجام دادن.

 

اين مطالعه كه در سال ٢٠١١ نيز بروزرساني شد، حاوي نكات قابل توجه و تاملي است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد اگر شركتهاي ايجاد شده توسط فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه را به صورت يك كشور فرض كنيم، در يك تخمين بدبينانه، مجموع درآمد ساليانه اين شركتها با اقتصاد هفدهم دنيا برابري مي‌كند. همچنين در يك نگاه متعادل‌تر و بر پايه اطلاعات و تحليلهاي اين مطالعه ادعا شده است كه ٢٥٨٠٠ شركت فعال (تا پايان سال ٢٠٠٦) توسط فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه شكل گرفته است كه حدود ٣ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر را به اشتغال در آورده و حجم درآمد ساليانه آنها حدود ٢٠٠٠ ميليارد دلار است كه از اين نظر با اقتصاد يازدهم دنيا برابري مي‌كند. (بر اساس آمار بانك جهاني و با در نظر گرفتن شاخص توليد ناخالص داخلي، ايران در سال ٢٠١٢ كشور بيست و دوم دنيا بوده است).
اين مطالعه، بررسي همه جانبه‌اي از نقش دانشگاه ام اي تي در اقتصاد آمريكا و اطلاعات و تحليل‌هاي جالب توجهي از شركتهاي ايجاد شده توسط اين دانشگاه و فارغ‌التحصيلانش ارايه مي‌دهد كه مطالعه آن به خوانندگان توصيه مي‌شود.
ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري كه يكي از رويكردهاي اصلي آن توجه به اقتصاد دانش‌بنيان است اين موضوع را بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌دهد كه نقش دانشگاهها و مراكز پژوهشي و فناوري ما در توليد ثروت و ارزش آفريني براي كشور چيست؟ و چه بايد باشد؟
چه مكانيزم‌ها و روش‌هايي را بايد به كار بست تا در كنار حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش‌هاي بنيادين، موضوع حل مسايل جامعه و توليد ثروت از دانش و فناوري نيز محقق شود؟ 
آيا دانشگاه صنعتي شريف فقط يك ماموريت بخشي دارد يا اينكه بايد در اقتصاد كشور نقش فعال و محوري را بازي كند؟ 
گردش مالي و حجم فعاليت شركتها و نهادهاي ايجاد شده توسط فارغ‌التحصيلان ما چه حجمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند؟ 
آيا اين حجم قابل توجه است يا اينكه بر مبناي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در خانواده دانشگاه صنعتی شريف (دانشجویان، اساتید، فارغ‌التحصیلان) بايد انتظار بيشتري داشته باشيم؟
با نگاه به رويكرد دانشگاههاي بزرگ و مطرح و با رتبه بالاي جهاني در مي‌يابيم كه توسعه فناوري و توجه به تجاري‌سازي يافته‌ها و دستاوردهاي تحقيقاتي يكي از رويكردهاي اصلي آنها بدل شده است و دانشگاه كارآفرين را به عنوان ماموريت خود قرار داده و در اين راستا برنامه‌ريزي و تلاش مي‌كنند. 
در واقع چه با نگاه الگوبرداري از دانشگاه‌هاي برتر و مطرح دنيا و چه به جهت پيروي از سياست‌هاي كلي و بالادستي كشور، چاره‌اي جز حركت به سمت تحقق دانشگاه كارآفرين و ارزش آفرين نيست.
خوشبختانه رويكردهاي يك دهه اخير دانشگاه در توجه به موضوع تجاري‌سازي فناوري و ظرفيت بسيار زياد خانواده شريف در كنار دستاوردها و موفقيت‌هاي حاصله در اين سال‌ها نويدبخش اين مهم است كه دانشگاه صنعتي شريف مي‌تواند ضمن حفظ و ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي خود، نسبت به حل مسايل جامعه صنعتي كشور نيز موثر باشد و نقش فعال‌تري را در توسعه اقتصادي و فناوري كشور ايفا كند. 
به عنوان مثال از سال ٨٣ تاكنون، ١٥٠ شركت در مركز رشد دانشگاه ايجاد شده است و با همين نگاه، نهادسازي مناسبي نيز به جهت فراهم نمودن زيرساختهاي نرم‌افزاري توسعه شركتهاي دانش‌بنيان شكل گرفته است كه مي‌توان به صندوق پژوهش و فناوري به عنوان يك نهاد مالي فناوري و مجتمع‌هاي فناوري در اطراف دانشگاه اشاره كرد كه صد البته در قياس با نياز و ظرفيت جامعه دانشگاهي و فناوران علاقمند، بسيار اندك است و بايد كارهاي بزرگتري را انجام داد.
ضمن آنكه حدود ١٢٠٠ شركت نيز كه توسط فارغ‌التحصيلان دانشگاه ما ايجاد شده يا مديريت مي‌شوند نيز شناسايي شده است كه البته هم اطلاعات كاملي از آنها در دسترس نيست و هم تعداد قطعا از اين رقم بالاتر است. شركتها و موسسات ايجاد شده توسط فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف بايد شناسايي شوند و در قالب يك شبكه ارزش آفرين فعاليت نمايند. اين شركتها مي‌توانند نقش مشاورين هادي (منتور) را براي شركتهاي نوپا ايجاد نمايند.
ظرفيت‌سازي و فراهم نمودن بسترهاي لازم براي شكل‌گيري شركتهاي دانش‌بنيان توسط اساتيد، فارغ‌التحصيلان و دانشجويان موضوع مهمي است كه بايد با حركتي پرشتاب تر دنبال شود. اين مهم مي‌تواند از طريق ايجاد پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف در شمال دانشگاه و همچنين در پرديس پژوهش و فناوري دانشگاه عملي شود. باید به این نکته توجه نمود که تجاری‌سازی فناوری و کسب ارزش‌ از یافته‌های پژوهشی و فناوری باید به یکی از راهکارهای مهم در تامین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه تبدیل شود و چندان هم دور از دسترس نیست. 
با نگاه به موارد پيش‌گفت و در جهت ايفاي نقش شايسته دانشگاه در ارتباط با تحقق اقتصاد دانش‌بنيان انتظار است:
١) دانشگاه موضوع تجاري‌سازي فناوري و تبديل شدن به دانشگاه كارآفرين را به عنوان ماموريت كليدي خود حفظ نموده و شرايط لازم براي تحقق آن و ارتقاي دانشگاه در اين زمينه را فراهم كند. ضمناً در صورت سرمایه‌گذار مناسب و اتخاذ رویکرد هوشمندانه‌ در این مسیر، بخش عمده‌ای از منابع مالی مورد نیاز دانشگاه از این مسیر قابل تامین است.
٢) دانشجويان، اساتيد و فارغ‌التحصيلان كه مهمترين دارايي‌هاي خانواده شريف هستند خلق ارزش از دانش و فناوري را به عنوان يكي از اصول كاري و فعاليت خود در نظر بگيرند و توليد ثروت در داخل مرزهاي كشور را هدف‌گذاري و اجرايي نمايند. ايجاد يك شبكه فعال و موثر و پويا (شبكه شركتهاي ارزش‌آفرين) جهت هم‌افزايي ميان شركتهاي برخاسته از دانشگاه و همچنين سنجش ميزان تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد كشور امري ضروري است. 
از نهادهاي بالادستي انتظار است نسبت به تامين زيرساختها و شرايط اوليه جهت ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان كه توسط اعضاي خانواده شريف تشكيل مي‌شوند اقدام كنند. حفظ و جذب نخبه، مستلزم فراهم نمودن شرايط و زيرساختهاست. برترين دانشگاه صنعتي كشور نبايد از حداقلهاي موردنياز براي ايجاد و توسعه كسب و كار محروم باشد. موتور محرك اقتصاد دانش‌بنيان، كارآفرينان و فناوران هستند. اگر حامي آنها باشيم، آنها ارزش‌آفريني در كشور را پياده‌سازي خواهند نمود.

مهندس مجید دهبیدی پور
رییس مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف
 
http://itc.sharif.ir

 

برچسب : دانش بنیان در صنعتی شریف, تاریخ انتشار: 31 تیر 1396

آخرین مطالب

دانش بنیان
مشاهده همه
لیست شرکت های دانش بنیان 12 شهریور 1396

لیست شرکت های دانش بنیان

   دانلود فایل لیست ...

شرکت‌های دانش‎‌بنیان برای تولید داروهای زیست‌فناوری حمایت می‌شوند 24 مرداد 1396

شرکت‌های دانش‎‌بنیان برای تولید داروهای زیست‌فناوری حمایت می‌شوند

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، گفت: لیست ۶۱ داروی در اولویت ملی ...

تایید صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای اجرای پروژه‌های پژوهشی 16 مرداد 1396

تایید صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای اجرای پروژه‌های پژوهشی

  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ...

حمایت مجلس از صندوق‌های جسورانه 14 مرداد 1396

حمایت مجلس از صندوق‌های جسورانه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه صندوق‌های ...

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه