معرفی کمیته پژوهش

کمیته پژوهش شرکت توسعه آموزش و پژوهش سلامت شمس شرق  (شماره ثبت ....)، کمیته ای است آکادمیک، تحت نظارت اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد که بر اساس ماموریت، ارزشها و برنامه اقدام شرکت توسعه آموزش و پژوهش سلامت جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی پژوهشگران  بر اساس دستورالعملهای اخلاق در پژوهش فعالیت می نماید.

 

هدف کلی:

سیاستگزاری، ساماندهی،هدایت ، نظارف و ارتقاء طرحها و ترویج فرهنگ پژوهش و ارائه مشاوره پژوهشی به پژوهشگران

 

اهداف اختصاصی:

تعیین اولویت های پژوهشی

شناسایی چالشهای پیش روی پژوهشگران در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای

نیازسنجی انجام پژوهش در حوزه های سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی

ارائه راهکار و پیشنهاد مسائل پژوهشی و راه حل های پیشنهادی به سلسله مراتب

تولید محتوای آموزش پژوهش از قبیل کتاب، کتابچه، پمفلت و مولتی مدیا آموزشی

ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی کیفیت پژوهش ها

ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش

ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی

 

 

وظایف:

مشخص نمودن اولویتهای بهداشتی و درمانی منطقه شمالشرق ایران

اتخاذ روش مناسب جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهشی

برنامه ریزی در جهت جذب پژوهشگران به سمت طرح های پژوهش دارای ارزش علمی بالا

اتخاذ سیاستهای تشویقی برای مجریان طرح های پژوهش در آموزش

-همکاری در ورود داده ها به نرم افزار  SPSS  و آنالیز آماری داده های کمی

همکاری در ورود داده ها به نرم افزار  MaxQDA  و آنالیز آماری داده های کیفی

همکاری در طراحی پرسشنامه  و تعیین روایی و پایایی

همکاری در نگارش پروپوزال

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه