معرفی کمیته فن آوری اطلاعات

   کمیته فن آوری اطلاعات شرکت توسعه آموزش و پژوهش سلامت شمس شرق  (شماره ثبت ....)، کمیته ای است آکادمیک و فنی که بر اساس ماموریت، ارزشها و برنامه اقدام شرکت توسعه آموزش و پژوهش سلامت جهت ارتقاء سطح تکنولوژی آموزشی  مدرن بر اساس جدید ترین متد فن آوری اطلاعات و ارتباطات  فعالیت می نماید.

 

هدف کلی:

 

    سیاستگزاری، ساماندهی،هدایت ، نظارت و ارتقاء طرحها و تعیین  محتوی الکترونیکی و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی برای ادغام آموزش مجازی در برنامه های علمی و بالینی (مانند سامانی ملی راند مجازی، سامانه های مشاوره پزشکی، بیمارستان مجازی، داروخانه مجازی و ...) می باشد.

 

اهداف اختصاصی:

 

1-      ایجاد ساختار جدید در ستاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت با سطح و جایگاه مشخص برای نظارت و برنامه ریزی توسعه فعالیت های آموزش مجازی.

2-      راه اندازی دانشکده مجازی در دانشگاه های واجد شرایط متقاضی

   تنظیمات قالب

رنگ بندی قالب
سبک های صفحه بندی
جعبه ای نمایش عریض
الگوهای پس زمینه